Zryczałtowany podatek dochodowy – co to?

1 czerwca 2022 0 Komentarzy

5/5 - (1)

Przedsiębiorcy z pewnością od samego początku powstania firmy interesują się wszelkimi kwestiami i ustawami, jakie ich dotyczą. Trzeba zapoznać się także z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, bo to ona określa zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku i jego stawki. Czym jest tak naprawdę zryczałtowany podatek dochodowy?

Zryczałtowany podatek dochodowy

Nie od dziś wiadomo, że ustawa o zryczałtowanym podatku to nic innego jak normy prawne dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Można przyjąć, że jest to forma opodatkowania podatkiem dochodowym, w której podstawą opodatkowania jest jedynie przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę. Nie wlicza się w to kosztów, jak w przypadku innych form opodatkowania. W z związku z tym przedsiębiorca może prowadzić ewidencję przychodów, zatem rejestrować każdą sprzedaż towarów czy usług w ramach prowadzonej działalności.

Kto korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego?

Ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym mają do czynienia szczególnie przedsiębiorcy z małych i mikro firm. Taka forma opodatkowania cieszy się popularnością szczególnie wśród działalności, które nie mają sporych kosztów uzyskania przychodu. W tej formie opodatkowania nie mamy do czynienia z obniżaniem podstawy do naliczenia podatku przez koszty. Nie zmniejsza się także stawka podatku.

Przeczytaj również:  Jak uniknąć podatku od wesela?

Prawo określa, że z ryczałtu może korzystać przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną albo spółkę jawną oraz osoba, która w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 250 000 euro przychodów. W przypadku spółki cywilnej to kwota dotycząca wszystkich wspólników łącznie.

Przykładowo w roku 2019 zryczałtowany podatek był dostępny dla osób, które w roku 2018 nie uzyskali 1 069 875 złotych. Kwota w złotówkach dla ryczałtu ewidencyjnego jest określana na podstawie równowartości 250 000 euro wedle średniego kursu euro NBP z 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że jednak nie każdy przedsiębiorca, nawet jeśli spełnia powyższe wymagania, może wybrać ryczałt jako formę rozliczenia podatku. Pewne grupy podmiotowe wyłączone z opcji wybrania ryczałtu i trzeba wcześniej sprawdzić, czy nasza firma ma możliwość skorzystać z takiego rozwiązania.