Ubezpieczenia

Brak firm w katalogu

Witryna jest w budowie - z czasem pojawi się więcej firm.

Temat ubezpieczeń jest niechętnie poruszany przez Polaków, a zakup polis ubezpieczeniowych nie jest zbyt popularny. Legniccy klienci zwykle wykupują tylko obowiązkowe ubezpieczenia. Zakup odpowiedniej dla siebie polisy ubezpieczeniowej nie jest ważny dla legnickiego klienta i jego rodziny. Wśród ubezpieczeń jest także polisa na życie, proponowana w wielu legnickich firmach ubezpieczeniowych. Wiele legnickich agencji ubezpieczeniowych oferuje tanie oferty ubezpieczeń. Jeśli wyjeżdżamy za granicę i jesteśmy objęci państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym to warto sobie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w oddziale NFZ w Legnicy. EKUZ wydane przez legnicki NFZ jest bezpłatnie wydawaną kartą, która potwierdza ubezpieczenie zdrowotne oraz uprawnia osoby przebywające na terenie Unii Europejskiej do korzystania z usług opieki zdrowotnej. Na terenie Legnicy działa kilkanaście firm ubezpieczeniowych, które oferują swoje usługi klientom indywidualnym oraz firmom. Legniccy klienci mogą u nich nabyć różne rodzaje polis, w tym także ubezpieczenie mieszkania, OC i AC. Warto też sprawdzić jakie usługi oferuje broker ubezpieczeniowy, który w Legnicy doradza i pośredniczy w zakupie odpowiedniego ubezpieczenia dla klienta.

Ubezpieczenia OC w Legnicy

Najpopularniejszym ubezpieczeniem wśród klientów legnickich agencji jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC komunikacyjne), które jest obowiązkowe dla posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, ciągników rolniczych i innych pojazdów podlegających rejestracji. Dzięki wykupieniu ubezpieczenia OC w przypadku spowodowania wypadku odpowiedzialność finansową ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe. W związku z regulacjami prawnymi zakres OC jest zawsze taki sam, ale różnią się ceny proponowane przez różne legnickie firmy ubezpieczeniowe. Z tego powodu warto znaleźć tanie ubezpieczenie OC w jednym z legnickich towarzystw ubezpieczeniowych. Warto skorzystać z pomocy agenta, który wyliczy najniższą możliwą składkę.

Ubezpieczenia AC w Legnicy

Klienci firm ubezpieczeniowych zdecydowanie rzadziej korzystają z opcji wykupu ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco (AC). Jest to dobrowolne ubezpieczenie, które obejmuje ochronę samochodu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Posiada ono kilka wariantów różniących się zakresem ochrony. Ubezpieczenia AC zakupione u legnickich agentów obejmują zwykle ochroną szkody w wyniku wypadku, uszkodzenia samochodu, kradzieży, pożaru czy działania warunków atmosferycznych. U agentów ubezpieczeniowych w Legnicy można wykupić także tanie warianty ubezpieczenia AC. Podczas zawierania umowy AC dobrze zapoznać się z tym jakie zdarzenia są z niego wyłączone.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Swoją działalność prowadzi za pośrednictwem oddziałów znajdujących się na terenie całego kraju. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy ustalają indywidualne prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych, a także różnego rodzaju zasiłków. Do ZUS-u wpływają także składki regulowane przez przedsiębiorców z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, chorobowych emerytalnych, rentowych czy wypadkowych. Do tej instytucji wpływają także zaświadczenia lekarskie, które są rozliczane i weryfikowane przez pracowników. Pracownicy ZUS sprawują także kontrolę nad prawidłowym działaniem systemu ubezpieczeń w naszym kraju.

loading...