Notariusz

Brak firm w katalogu

Witryna jest w budowie - z czasem pojawi się więcej firm.

Skorzystanie z usług notariusza jest niezbędne, gdy trzeba sporządzić akt notarialny, wykonać poświadczony odpis dokumentu lub podpisu, a także w razie potrzeby dokonania innych czynności notarialnych. Notariusz to prawnik mianowany przez Ministra Sprawiedliwości. W Legnicy znajduje się kilka kancelarii, w których notariusz świadczy swoje usługi. Niejeden klient skorzystał z profesjonalnej obsługi legnickiego notariusza. Duża ilość spraw, które należy załatwić notarialnie sprawia, że zapotrzebowanie na usługi notariuszy w Legnicy wciąż rośnie. W zależności od indywidualnej potrzeby klienci mogą wybrać odpowiedniego dla siebie specjalistę wśród legnickich notariuszy.

Legnicka kancelaria notarialna

W kancelarii notarialnej w Legnicy sporządzane są akty notarialne, a także świadczone inne czynności notarialne. Legniccy klienci korzystają z usług kancelarii notarialnej, ponieważ potrzebują odpowiednio przygotowanych dokumentów poświadczonych przez notariusza. W legnickich kancelariach notarialnych pod kierunkiem notariusza pracuje wykwalifikowany zespół specjalistów. Dzięki temu klientom jest zapewniany najwyższy standard usług notarialnych. W różnych częściach Legnicy znajdują się biura notariuszy, którzy wykonują swoją pracę na podstawie ustawy Prawo o notariacie. Notariusz przyjmuje w kancelarii przy ulicy Kościuszki. Z usług notariusza można także skorzystać w biurze przy ulicy Mickiewicza. Sprawy notarialne można załatwić także w kancelarii notariusza przy ulicy Chojnowskiej. Z usług notariusza można również skorzystać w biurze przy ulicy Wojska Polskiego. Kancelaria notariusza znajduje się także przy ulicy Biskupiej. Legniccy notariusze w swojej pracy kładą nacisk na rzetelność, profesjonalizm, merytoryczne oraz indywidualnie podejście do klienta.

Cennik usług legnickich notariuszy

Cennik usług notariusza w Legnicy jest prawnie usankcjonowany przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększonej o należny podatek VAT. Część czynności notarialnych jest określona w cenniku procentowo od wartości danej sprawy. Całość pracy notariusza nad daną sprawą wymaga indywidualnej wyceny wszystkich jej składników. Do podstawowych czynności notarialnych realizowanych przez notariuszy w Legnicy należy: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie dokumentów oraz poświadczanie podpisów, sporządzanie i wykonywanie testamentów oraz innych. Notariusz zazwyczaj wykonuje czynności notarialne w kancelarii w Legnicy. W wyjątkowych sytuacjach wykonuje swoją pracę poza nią za dodatkową opłatą. Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, a także pobiera dodatkowe podatki i opłaty, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe. Pracownicy kancelarii udzielają klientom informacji dotyczących określonej czynności notarialnej.

loading...