Notariusz

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Super miejsce!0%
Fajne miejsce0%
Jest ok0%
Nie jest najlepiej0%
Nie polecam!0%

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz...

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Super miejsce!0%
Fajne miejsce0%
Jest ok0%
Nie jest najlepiej0%
Nie polecam!0%

Notariusz Agnieszka Środek-Tesarska pochodzi z Legnicy. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy, następnie studia...

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Super miejsce!0%
Fajne miejsce0%
Jest ok0%
Nie jest najlepiej0%
Nie polecam!0%

Notariusz Marek Wypart jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku prowadzi...

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Super miejsce!0%
Fajne miejsce0%
Jest ok0%
Nie jest najlepiej0%
Nie polecam!0%

"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w...

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Super miejsce!0%
Fajne miejsce0%
Jest ok0%
Nie jest najlepiej0%
Nie polecam!0%

Notariusz Przemysław Głowski prowadzący swoją kancelarię w Legnicy świadczy pełen zakres czynności, którym strony są zobowiązane lub...

Skorzystanie z usług notariusza jest niezbędne, gdy trzeba sporządzić akt notarialny, wykonać poświadczony odpis dokumentu lub podpisu, a także w razie potrzeby dokonania innych czynności notarialnych. Notariusz to prawnik mianowany przez Ministra Sprawiedliwości. W Legnicy znajduje się kilka kancelarii, w których notariusz świadczy swoje usługi. Niejeden klient skorzystał z profesjonalnej obsługi legnickiego notariusza. Duża ilość spraw, które należy załatwić notarialnie sprawia, że zapotrzebowanie na usługi notariuszy w Legnicy wciąż rośnie. W zależności od indywidualnej potrzeby klienci mogą wybrać odpowiedniego dla siebie specjalistę wśród legnickich notariuszy.

Legnicka kancelaria notarialna

W kancelarii notarialnej w Legnicy sporządzane są akty notarialne, a także świadczone inne czynności notarialne. Legniccy klienci korzystają z usług kancelarii notarialnej, ponieważ potrzebują odpowiednio przygotowanych dokumentów poświadczonych przez notariusza. W legnickich kancelariach notarialnych pod kierunkiem notariusza pracuje wykwalifikowany zespół specjalistów. Dzięki temu klientom jest zapewniany najwyższy standard usług notarialnych. W różnych częściach Legnicy znajdują się biura notariuszy, którzy wykonują swoją pracę na podstawie ustawy Prawo o notariacie. Notariusz przyjmuje w kancelarii przy ulicy Kościuszki. Z usług notariusza można także skorzystać w biurze przy ulicy Mickiewicza. Sprawy notarialne można załatwić także w kancelarii notariusza przy ulicy Chojnowskiej. Z usług notariusza można również skorzystać w biurze przy ulicy Wojska Polskiego. Kancelaria notariusza znajduje się także przy ulicy Biskupiej. Legniccy notariusze w swojej pracy kładą nacisk na rzetelność, profesjonalizm, merytoryczne oraz indywidualnie podejście do klienta.

Cennik usług legnickich notariuszy

Cennik usług notariusza w Legnicy jest prawnie usankcjonowany przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększonej o należny podatek VAT. Część czynności notarialnych jest określona w cenniku procentowo od wartości danej sprawy. Całość pracy notariusza nad daną sprawą wymaga indywidualnej wyceny wszystkich jej składników. Do podstawowych czynności notarialnych realizowanych przez notariuszy w Legnicy należy: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie dokumentów oraz poświadczanie podpisów, sporządzanie i wykonywanie testamentów oraz innych. Notariusz zazwyczaj wykonuje czynności notarialne w kancelarii w Legnicy. W wyjątkowych sytuacjach wykonuje swoją pracę poza nią za dodatkową opłatą. Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, a także pobiera dodatkowe podatki i opłaty, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe. Pracownicy kancelarii udzielają klientom informacji dotyczących określonej czynności notarialnej.

loading...