Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?

1 czerwca 2022 0 Komentarzy

5/5 - (1)

Umowy o dzieło stają się coraz popularniejsze i pracodawcy zatrudniają właśnie na takich zasadach pracowników, którzy wykonują dodatkowe, pomocnicze prace. Zaletą tej umowy jest to, że towarzyszą jej niskie koszty. Przede wszystkim pracodawca nie mus odprowadzać składek do ZUS, co jest kuszące. Jednak jak to jest z umowami o dzieło, kiedy płacimy podatek?

Umowa o dzieło a podatek

Za każdego zatrudnionego pracownika na umowę o dzieło pracodawca musi zapłacić zaliczki na podatek dochodowy. Taki obowiązek nie jest przekazywany bezpośrednio na pracownika. Oznacza to, że to właśnie pracodawca jest odpowiedzialny za pilnowanie odprowadzania podatku. To taki sam obowiązek jak terminowe wypłacanie wynagrodzeń.

Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?

W przypadku pracy na umowę o dzieło, podatek jest odprowadzany po wykonaniu określonej pracy. Wykonawca w takiej sytuacji otrzymuje wynagrodzenie, które już jest pomniejszone o kwotę właśnie zaliczki na podatek dochodowy. Przed rozpoczęciem pracy na umowę o dzieło nie jest odprowadzany podatek.

Przeczytaj również:  Jak dać pieniądze na prezent?

Umowa o dzieło – jaki podatek dochodowy?

Bardzo często osoby, które pracują na umowę o dzieło i wykonują konkretną pracę przekazują także prawa autorskie do wykonanego tworu. Wtedy zleceniodawca staje się posiadaczem praw do danego dzieła. Zleceniodawca wraz z pracownikiem mogą ustalić, czy przekazanie praw jest konieczne i czy decydują się na taką opcję.

Od każdej umowy odprowadza się podatek dochodowy, który wynosi 18 procent. W przypadku umów o dzieło wliczają się w to także koszty uzyskania przychodu. Ustalono tzw. zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, który właśnie pokryje wydatki, jakie wykonawca dzieła ponosi w związku z wytworzeniem utworu.

Koszt uzyskania przychodu na umowie o dzieło wynosi 20 proc. W związku z tym wysokość podatku oblicza się nie od całej wartości zlecenia, ale od 80 procent. Jeśli jednak pracownik nie decyduje się na przekazanie praw autorskich to koszt uzyskania przychodu wynosi aż 50 procent. Wtedy wysokość podatku będzie wyższa.