Jak wyliczyć podatek od umowy uaktywniającej?

1 czerwca 2022 0 Komentarzy

5/5 - (1)

Obecnie można pracować w oparciu o różne rodzaju umów. Znane są także umowy uaktywniające. Osoba zatrudniona w jej oparciu również musi składać roczne zeznanie podatkowe PIT-36 i odprowadzać podatki. W jaki sposób można wyliczyć wartość podatku od takiej umowy?

Umowa uaktywniająca – co to takiego?

Pod umową uaktywniającą kryje się nic innego, jak umowa o świadczenie usług i właśnie do niej stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Na przykład nianie, które opiekują się dziećmi często są zatrudniane właśnie w oparciu o taką umowę. Niekiedy przy tej umowie, po spełnieniu kilku warunków, można otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne.

W umowie uaktywniające powinno się zawrzeć strony umowy, cel i jej przedmiot, czas i miejsce wykonywania zleconej pracy, obowiązki pracownika, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, a także czas na jaki umowa została zawarta. Dodaje się także warunki i sposób zmiany czy także rozwiązania umowy.

Przeczytaj również:  Do kiedy można się rozliczyć z podatku?

Umowa uaktywniająca – zaliczki na podatek

W przypadku umowy uaktywniającej przychód z takiego źródła jest zaliczany do innych i opodatkowuje się go dopiero podczas zeznania rocznego PIT. Jednak pracownik może samodzielnie odprowadzać co miesiąc składki na podatek dochodowy. Stosuje on wtedy do przychodu najniższą stawkę podatkową czyli 17%. Takie zaliczki wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania w terminie do 20 dnia miesiąca.

Umowa uaktywniająca a rozliczenie PIT

Każda osoba, która pracuje w oparciu o umowę uaktywniającą jest zobowiązana do złożenia do urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego w formularzu PIT-36. Taka osoba może odliczyć wyłącznie składki społeczne i zdrowotne, które finansuje z własnych środków (tzn. ponosi ekonomiczny ciężar tych składek) zarówno na etapie zaliczek jak i w zeznaniu rocznym. Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od wysokości wynagrodzenia, finansuje z własnych środków pracownik. Zatem składka na ubezpieczenie chorobowe zawsze podlega odliczeniu od przychodu. Z tytułu uzyskiwania dochodów z umowy uaktywniającej pracownik nie otrzymuje PIT-11.