Jak obliczyć podatek od wynagrodzeń?

1 czerwca 2022 0 Komentarzy

Oceń

Podatek od wynagrodzeń to kwestia, która interesuje każdą osobę, która jest zatrudniona. Okazuje się, że wypłata brutto jest pomniejszana o różnego rodzaju składki. Niektóre osoby z kolei w ogóle nie muszą odprowadzać podatku dochodowego. W jaki sposób obliczyć podatek od wynagrodzeń?

Wynagrodzenie netto – co to takiego?

Każda osoba, która zawiera umowę z pracodawcą otrzymuje w dokumencie kwoty brutto. Są to kwoty większe niż pensja, jaką dana osoba otrzyma do ręki lub na swoje konto bankowe. Dzieje się tak, ponieważ od wynagrodzenia brutto odlicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne i także zaliczkę na podatek dochodowy.

Jak obliczyć podatek od wynagrodzeń?

W celu wyliczenia wynagrodzenia netto odejmuje się od pensji brutto składki na ubezpieczenie społeczne. Składkę emerytalną odejmuje się poprzez odliczenie od kwoty brutto 9,76% jej wartości. Składka chorobowa to 2,45 % a składka rentowa z kolei to 1,5%. Trzeba także odliczyć składkę zdrowotną czyli 9% z wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj również:  Jaki VAT na materiały budowlane?

Następnie określa się koszty uzyskania przychodu. Nie można zapomnieć także o odliczeniu od pensji brutto składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodów. Uzyskana liczba musi zostać zaokrąglona do pełnych złotych. Dopiero wtedy można ustalić wysokość podatku poprzez pomnożenie uzyskanej kwoty przez 17%. i odjęcie od niej kwoty wolnej od podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – zmiany

Nie każdy wie, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje inna ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawy przewidują, że wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umów-zleceń otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości, która w roku podatkowym nie przekracza kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że pensja brutto osób, które nie ukończyły 26. roku życia, nie jest pomniejszana o podatek dochodowy od wynagrodzenia.