Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego?

1 czerwca 2022 0 Komentarzy

5/5 - (1)

W sytuacji, gdy zostały naruszone przepisy podatkowe można uniknąć kary, jeśli się wykona odpowiednie kroki w stronę urzędu skarbowego. Trzeba się przyznać do popełnienia błędu. Inaczej przedsiębiorca może po prostu liczyć się z groźnymi konsekwencjami, w zależności od popełnionego wykroczenia czy przestępstwa. Właśnie w tym celu tworzy się czynny żal. Jak napisać taki dokument?

Czynny żal – kogo ochroni?

Zgodnie z zapisem Kodeksu Karnego Skarbowego, art. 16 § 1: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu” przedsiębiorca ma możliwość uniknąć konsekwencji popełnionych przez siebie błędów.

Czynny żal, bo o nim mowa w tym zapisie nie daje jednak gwarancji w każdym przypadku, że uda się uniknąć kary. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy podatnik był już wzywany w związku z popełnionym czynem i organy podatkowe udokumentowały popełnienie przez niego przestępstwa. Również osoba, która jest już w trakcie postępowania kontrolnego także nie może liczyć na umorzenie kary dzięki czynnemu żalowi. Osoby które działały w zorganizowanych grupach i nakłaniały inne osoby do popełnienia przestępstwa skarbowego także nie mogą liczyć na łagodzenie kar poprzez czynny żal.

Przeczytaj również:  Jak uniknąć podatku od wesela?

W przypadku chęci skorzystania z korzyści czynnego żalu trzeba pamiętać także o tym, że wcześniej niezbędne jest uiszczenie opłat razem z odsetkami za zobowiązania wobec Urzędu.

Jak dobrze napisać czynny żal?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że podatnik powinien złożyć czynny żal zanim organ skarbowy udokumentuje popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Wtedy można liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Taki dokument można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym. W przyszłości być może będzie też opcja składania takich dokumentów elektronicznie. Trzeba jednak pamiętać, że złożenie czynnego żalu przez platformę ePUAP może wiązać się z grzywną. Obecnie prawo nie przewiduje możliwości złożenia żalu w ten sposób. W takiej sytuacji trzeba jeszcze raz złożyć czynny żal w prawidłowej formie.

Przeczytaj również:  Jak sprawdzić długi zmarłego?

Nie jest dokładnie określona forma czynnego żalu. Pismo na pewno powinno zawierać dane osoby składającej czynny żal, dane adresata czyli Naczelnika Urzędu Skarbowego. Oczywiście trzeba wspomnieć o charakterze popełnionego czynu i jego okolicznościach. W tym piśmie nadmienia się również o osobach, które miały związek z popełnionym błędem. Także trzeba zaznaczyć, czy dany czyn został już naprawiony czy nie i kiedy zamierza się to uczynić. Dodatkowo dołącza się także inne dokumenty, między innymi potwierdzenie zapłaty zaległych należności.