English-Central-szkola-jezykowa

English Central

Przygotowujemy do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym oraz do Sprawdzianu Ósmoklasisty. Zakładając English Central przyjąłem założenie, że proces uczenia się i nauczania jest sprawą niezwykle indywidualną. Zakładanie, że jedna metoda jest lepsza od innej, jest błędne. Każdy uczy się inaczej, dlatego nie używam jednej określonej metody, ale staram się wybierać najlepsze – moim zdaniem – elementy różnych metod i podejść do nauczania. mgr Jarosław Wieczorek

loading...